Zarząd

 

1) Emil Węgrzyn - prezes
2) Włodzimierz Kozieradzki - I V-ce prezes - naczelnik
3) Edward Litwin - II V-ce prezes
4) Augustyn Węgrzyn - III V-ce prezes
5) Marian Silarski - skarbnik
6) Damian Kozieradzki - z-ca naczelnika
7) Mieczysław Węgrzyn - sekretarz
8) Łukasz Komański - gospodarz
9) Mariusz Mołocznik - kronikarz (etatowy kierowca)
   
Komisja rewizyjna:  
1) Stanisław Burczyk - przewodniczący
2) Edward Michalski - z-ca przewodniczącego
3) Piotr Lutomski - członek

 

Copyright by OSP Nowosielce. Wszelkie prawa zastrzeżone.