O jednostce


OSP w Nowosielcach działa od 89 lat. W 1995 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Obecnie nasza jednostka dysponuje trzema samochodami Jelcz 6/32, Star 244 i Gazela, wyposażonymi w sprzęt ratowniczo-gasniczy. Wyposażenie OSP Nowosielce umożliwia prowadzenie akcji w bardzo zróżnicowanym terenie i dzięki temu sprawdza się doskonale na obszarze całego powiatu sanockiego. W naszej jednostce jest aktualnie dwudziestu członków czynnych którzy ukończyli podstawowe szkolenie pożarnicze a sześciu druhów  posiada szkolenie ratownika medycznego. Działania OSP Nowosielce nie ograniczają się tylko do wyjazdów na akcje ratowniczo-gaśnicze, od 35 lat działa Zespół Ludowy ,,Ziemia Sanoka”, jednostka czynnie włącza się w życie społeczne i kulturalne naszej miejscowości.

 

Copyright by OSP Nowosielce. Wszelkie prawa zastrzeżone.