Aktualności


Witamy na oficjalnej stronie internetowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach. Znajdą tu Państwo wszelkie informacje dotyczące działalności OSP, a także Zespołu Ludowego "Ziemia Sanocka".

 
Walne zebranie sprawozdawczo –wyborcze
W sobotę 30 stycznia 2016r. odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo –wyborcze podsumowujące działalność naszej jednostki za rok 2015.
W zebraniu uczestniczyło blisko 70 - ciu druhów i zaproszonych gości w osobach Wójta Gminy Zarszyn pana Andrzeja Betleja, st. kap. Floriana Mroczkowskiego przedst. PSP w Sanoku, radnych naszej miejscowości panów Stanisława Burczyka i Grzegorza Michalskiego oraz przedstawicieli szkół i organizacji społecznych z Nowosielec.
W części sprawozdawczej, Prezes Emil Węgrzyn przedstawił sprawozdanie z działalności naszej jednostki za ubiegły rok, który obfitował w akcje ratunkowe, wydarzenia kulturalne i sportowe, szkolenia i udział w projektach. Naczelnik Włodzimierz Kozieradzki uzupełnił sprawozdanie główne, sprawozdaniem JOT-u, wiceprezes Joanna Gomułka przedstawiła działalność Regionalnego Zespołu Ludowego „ Ziemia sanocka” a skarbnik Marian Silarski przekazał stan finansów.
Po odczytaniu sprawozdań Komisja Rewizyjna wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi za 2015 r., którego Walne zebranie jednogłośnie udzieliło.
W części wyborczej zebrania, dokonano wyboru dziewięcioosobowego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na następną czteroletnią kadencję 2016 – 2020. Skład Zarządu przedstawia się następująco:
• Prezes – Kozieradzki Włodzimierz
• Wiceprezes Naczelnik - Mołocznik Mariusz
• Wiceprezes kierownik zespołu – Litwin Edward
• Zastępca naczelnika - Kozieradzki Damian
• Sekretarz - Gomułka Joanna
• Skarbnik - Szuba Jan
• Kronikarz – Nawalaniec Mateusz
• Członek – Komański Łukasz
• Gospodarz - Mateusz Kozieradzki

Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
• Przewodniczący - Rysz Adam
• Wiceprzewodniczący - Rogowski Tomasz
• Sekretarz - Burczyk Albin
Nowo wybrany Prezes Włodzimierz Kozieradzki podziękował ustępującym członkom Zarządu Prezesowi Emilowi Węgrzynowi, skarbnikowi Marianowi Silarskiemu oraz sekretarzowi Mieczysławowi Węgrzynowi za wieloletnia oddaną pracę w Zarządzie na rzecz naszej jednostki.
Na koniec Przewodniczący zebrania Edward Litwin zaprosił wszystkich obecnych na poczęstunek, podczas którego kolędowała Młodzieżowa Grupa Wokalno-Instrumentalna działająca przy OSP Nowosielce, działająca pod kierownictwem Mieczysława Węgrzyna.

2_1.jpg
2_2.jpg
2_3.jpg
2_4.jpg
2_5.jpg
2_6.jpg
2_7.jpg


Komentarzy 2
Dodane 14 Lutego 2016
@ 16 Lipca 2018 08:14 pm
WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. ?
@ 27 Września 2019 04:03 am
From a certain point http://mutilateadoll2game.com
Autor:
E-mail: (opcjonalnie)
Emotionki: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Nie pamiętaj
Content Management Powered by CuteNews


Copyright by OSP Nowosielce. Wszelkie prawa zastrzeżone.